Kadra pedagogiczna

W ramach czesnego prowadzone są bezpłatne konsultacje psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne. ! Dodatkowo oferujemy prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych. (Opłata nie obejmuje dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym) !

Nasi Nauczyciele

W naszym przedszkolu kładziemy ogromny nacisk na to, aby nasi nauczyciele byli nie tylko pedagogicznie kompetentni, ale także posiadali cechy, które sprawiają, że są doskonałymi przewodnikami dla najmłodszych uczniów. Oto kilka kluczowych cech, które uważamy za niezbędne:

 1. Empatia i Troskliwość: Nasze nauczycielki są wyjątkowo empatyczne i troskliwe. Rozumieją, jak ważne jest zrozumienie emocji dzieci i budowanie z nimi silnych relacji opartych na zaufaniu.
 2. Cierpliwość i Zrozumienie: W świecie przedszkolnym, gdzie każde dziecko rozwija się w swoim tempie, cierpliwość i zrozumienie są kluczowe. Nasi nauczyciele angażują się w proces uczenia się każdego malucha, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb.
 3. Kreatywność i Inspiracja: Doskonały nauczyciel przedszkolny to również artysta i inspirator. Tworzy fascynujące zajęcia, które rozwijają wyobraźnię dzieci i inspirują do odkrywania nowego.
 4. Zdolności Organizacyjne: Planowanie zajęć, zarządzanie czasem i stworzenie przyjaznego środowiska edukacyjnego to umiejętności, które nasi nauczyciele posiadają w doskonałym stopniu.
 5. Dobra Komunikacja: Skuteczna komunikacja z dziećmi, rodzicami i innymi nauczycielami to kluczowy element naszej codziennej pracy. Nasze nauczycielki są doskonale zorganizowane i potrafią jasno przekazywać informacje.
 6. Pasja do Nauczania: W naszym przedszkolu pasja do nauczania to coś, co wyróżnia naszych nauczycieli. Każdy dzień jest dla nich wyzwaniem i okazją do inspirowania rozwoju dzieci.

Logopeda w przedszkolu

Rozwijamy umiejętności komunikacyjne: poznaj naszego logopedę przedszkolnego – Kamila Budzyńska Neurologopeda, Psycholog
W naszym przedszkolu zdajemy sobie sprawę, jak fundamentalną rolę odgrywa rozwój umiejętności komunikacyjnych u najmłodszych. Dlatego z dumą prezentujemy naszego doświadczonego logopedę przedszkolnego, specjalistę, który wspomaga rozwój mowy i komunikacji każdego malucha.

Czym zajmuje się nasz logopeda przedszkolny?
1. Badanie i Diagnoza: Przedszkolne lata to kluczowy okres w rozwoju mowy. Nasz logopeda przeprowadza skrupulatne badania, identyfikując ewentualne trudności i dostosowując program wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
2. Indywidualne Sesje Logopedyczne: Oferujemy sesje indywidualne, dostosowane do poziomu rozwoju każdego malucha. To miejsce, gdzie dzieci pracują nad poprawą artykulacji, rozwijają słownictwo oraz kształtują umiejętność zrozumiałego i płynnego wypowiadania się.
3. Zabawa w Nauce: Przekonujemy, że nauka może być zabawą! Nasz logopeda wykorzystuje kreatywne i angażujące metody, sprawiając, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.
4. Współpraca z Nauczycielami i Rodzicami: Współpraca z nauczycielami i rodzicami jest kluczowa. Nasz logopeda przedszkolny ścisłe współpracuje z personelem przedszkola oraz rodzicami, dostarczając kompleksowe wsparcie.
5. Dbałość o Aspekt Profilaktyczny: Nasze działania nie tylko pomagają w przeciwdziałaniu trudnościom, ale również skupiają się na profilaktyce, budując zdrowe fundamenty komunikacyjne u dzieci

Informacja o diagnozie i terapii logopedycznej
1. Na początku roku szkolnego zostaje przeprowadzone badanie przesiewowo –diagnostyczne. Rodzice otrzymują informację dotyczącą wyniku badania dziecka oraz ewentualnej propozycji indywidualnej terapii logopedycznej – ćwiczenia w przedszkolu i kontynuacja w domu.
2. W zależności od liczby dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną ćwiczenia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu.
3. Każde dziecko uczęszczające na terapię logopedyczną ma indywidualne zajęcia z logopedą, trwające ok 30 minut.

Psycholog w przedszkolu

Wsparcie psychologiczne w naszym przedszkolu: spotkajcie naszego psychologa przedszkolnego – Kamila Budzyńska Neurologopeda, Psycholog

W naszym przedszkolu zależy nam nie tylko na rozwoju intelektualnym, ale również na zdrowiu emocjonalnym i społecznym każdego malucha. Dlatego z dumą prezentujemy naszego doświadczonego psychologa przedszkolnego, który pełni kluczową rolę w budowaniu silnych fundamentów dla pomyślnego rozwoju każdego dziecka. Jest możliwość umówienia darmowej konsultacji z psychologiem, jeśli jest taka potrzeba.

Czym zajmuje się nasz psycholog przedszkolny?

 1. Wsparcie Emocjonalne: Nasz psycholog przedszkolny oferuje dzieciom przestrzeń do wyrażania swoich uczuć i myśli. Pomaga w radzeniu sobie z emocjami, uczuciem stresu czy niepewności.
 2. Obserwacja i Diagnoza: Przedszkolne lata są kluczowe dla rozwoju. Nasz psycholog skrupulatnie obserwuje każde dziecko wraz z nauczycielem, identyfikując ewentualne trudności i dostosowując podejście, aby zapewnić optymalne wsparcie.
 3. Współpraca z Nauczycielami i Rodzicami: Współpraca to klucz do sukcesu. Nasz psycholog ściśle współpracuje z nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami, aby stworzyć spójne środowisko wsparcia dla dzieci.
 4. Zajęcia Indywidualne: Oferujemy sesje indywidualne, dostosowując podejście do potrzeb każdego dziecka. To miejsce, gdzie maluchy uczą się radzenia sobie w grupie, rozwijają umiejętności interpersonalne i budują pewność siebie.
 5. Rozwijanie Umiejętności Społecznych: Nasz psycholog pracuje nad kształtowaniem zdolności społecznych dzieci, ucząc je rozumienia i wyrażania emocji, radzenia sobie z konfliktami oraz budowania zdrowych relacji z rówieśnikami.
 6. Wsparcie Rodziców: To także miejsce, gdzie rodzice znajdują wsparcie. Nasz psycholog przedszkolny oferuje porady i wskazówki, dzieląc się wiedzą na temat zdrowego rozwoju dzieci.

Terapia ręki dla dzieci

Terapia ręki – czym jest i dla kogo jest przeznaczona?.

Nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia wykonywane na początku skupiają się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem późniejszej terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. Praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego i głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz. Najwyższym stopniem umiejętności motorycznych jakie ręka osiąga jest grafomotoryka- sprawność manualna ręki podczas czynności związanych z pisaniem, rysowaniem. Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Rodzicu, gdy Twoje dziecko…

-ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;

-niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);

-ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);

-ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;

-ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;

-wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;

-szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;

-nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;

-dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach;

-ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;

-ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) –mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni;

-ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;

-ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,

-nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.

Terapia ręki ma na celu:

 • Poprawianie się koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Stabilizowanie się napięci mięśniowych w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej
 • Zwiększanie się precyzyjności ruchów i koordynacji między rękami
 • Poprawianie się koncentracji i umiejętności skupianiu uwagi
 • Zwiększaniu się sprawności manipulacyjnych dłoni
 • Doskonaleniu się umiejętności chwytu
 • Zwiększaniu się zdolności grafomotorycznej i manipulacyjnej dziecka
 • Zwiększaniu się samodzielności dziecka związane z samoobsługą

Dostrzeżenie w miarę szybko pewnych symptomów i problemów u dziecka i dobranie właściwych metod terapeutycznych, to skuteczna droga do sukcesu. Wszystkie działania proponowane w trakcie terapii muszą być odpowiednio dobrane zarówno do poziomu manualnego dziecka, jak i do poziomu jego funkcjonowania poznawczego. Zajęcia prowadzone są przez wieloletnią wykwalikowaną terapeutkę ręki Dorotą Konieczną.

Czekamy na twój telefon!