/

2024-03-15

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 znajduje się pod podanym linkiem. Bardzo proszę o dostarczenie podpisanego dokumentu w terminie do 01.03.2024 r. Złożenie w wyżej wymienionym terminie dokumentu jest jednoznaczne z kontynuacją uczęszczania Państwa dziecka/dzieci do naszego przedszkola od 1 września 2024 r. Nie złożenie w terminie spowoduje konieczność wzięcia ponownego udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

Załączniki do pobrania (dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Tutorland w Jabłonnie):

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 2024/2025

Rekrutacja do Przedszkola Tutorland w Jabłonnie odbywa się poprzez złożenie wszystkich dokumentów do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. Prosimy o wpisanie naszego przedszkola jako pierwszy wybór we wniosku rekrutacyjnym.

Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się:

 • poprzez osobiste złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
 • wyłącznie w biurze Przedszkola Gminnego w godzinach: we wtorki i czwartki – 7:30 -16:00, w poniedziałki, środy i piątki  –  8:00-16:00.
 • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się wyłącznie w formie papierowej.

Ważne terminy:

 • 12.04.2024 r. o godzinie 10:00 – wywieszenie do publicznej wiadomości ( na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola )  list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.
 • W terminie 15.04.2024-26.04.2024 r. do godziny 14:00, rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.
 • 29 kwietnia 2024 r. o godzinie 15:00 – wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola Gminnego w Jabłonnie od 1 września 2024 r.

  Zgodnie z harmonogramem 22 marca o godzinie 16:00 kończymy rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

  Wszelkie dokumenty złożone po godzinie 16:00 nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do zapoznania się: 

Rekrutacja do przedszkoli 2024-25 – Ogłoszenie Organu Prowadzącego

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna nr 12-2024

Uchwała poz. 2557

zmiany do Uchwały poz. 13892

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

Wniosek rekrutacyjny Przedszkole Gminne w Jabłonnie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do PGJ

Informacje dodatkowe:

 • Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zgodnie z kolumną 3 w tabeli z Kryterium przyjęć na stronach 4-6 wniosku.
 • Brak potwierdzenia kryterium oznacza nieprzyznanie punktu przez komisję.
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu są ważne 30 dni, w dniu złożenia wniosku będziemy to weryfikować.
 • Do otrzymania punktów uprawniają wyłącznie rozliczone już PITy – wyłącznie w US Legionowo.
 • Ważne! Pit 11 nie uprawnia do otrzymania punktów. 
 • Podpunkt 13 w tabeli dotyczy rekrutacji w Szkołach Podstawowych.

Czekamy na twój telefon!