Zajęcia specjalistyczne

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Prawo do specjalnej organizacji kształcenia w przedszkolu przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność.

Dzieci objęte tą formą pomocy uczestniczą między innymi w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, terapii ręki, logopedii indywidualnej, terapii integracji sensorycznej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Czekamy na twój telefon!